Gesprek met de zaal

‘De guts om te beslissen’

“Wat weet u nog niet?”, vraagt Frénk van der Linden aan de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. De zaal lacht. Die directeur heeft zojuist een pleidooi gehouden voor kennis. Meten en weten is zijn core business. En nu vraagt Van der Linden naar wat hij niet weet...

Draagvlak

Hans Mommaas: “De grote ‘wat’-vraag is nu beantwoord, wat ik enorm spannend vind is de ‘hoe’-vraag.” Hij geeft zelf het antwoord: we zullen kennis moeten delen en zo draagvlak voor beslissingen moeten creëren. We kunnen het niet meer op de ‘ingenieursmanier’ van vroeger aanpakken.

Verstoring of verrijking?

De oplossing zit in betrokkenheid. En vruchtbare betrokkenheid is gestoeld op kennis en kennisdeling, zegt Mommaas. Het heeft ook te maken met een frame of mind. In China, waar hij onlangs was, zag hij het in de iconografie. Een idyllische afbeelding op een melkmachine: koeien in een grazige weide en windmolens op de horizon. “Je ziet dat het daar gelukt is om windmolens te koppelen aan een positieve kwaliteit van het landschap. Wij zien een windmolen als een verstoring, in China zien ze een windmolen als een verrijking.”

Dilemma’s delen

Er is veel kennis, maar die is vaak nationaal, zegt Mommaas. “We hebben nu vooral nationale kennisinstituten. Het wordt een opgave om ook de kennis te decentraliseren.” Maar met alleen het delen van kennis ben je er nog niet, zegt Van der Linden. De burger is geëmancipeerd, en ook als er veel kennis voorhanden is blijven er soms pijnlijke beslissingen te nemen. Iemand in de zaal merkt op: “En Schiphol dan?” Of: hoe los je een keihard belangenconflict op? Bij dilemma’s waar je niet samen uitkomt moet de politiek, de democratische volksvertegenwoordiging, haar rol pakken, zegt Mommaas. “De politiek heeft een rol in de besluitvorming. Je moet de guts hebben een beslissing te nemen. Maar, onze ervaring is nog steeds dat je eerst goed moet uitleggen. Goed uitleggen, via de goede kanalen, blijft de weg.”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie