Opening

‘Samen naar een leefbare en welvarende provincie’

“Wie zit hier nou met het idee: ach ja, die visie. Ik heb erover nagedacht en doe er wel wat mee. Maar ik heb er nooit zelf echt een idee over gehad?” Tijdens de opening van het congres Omgevingsvisie NH2050 ‘Van visie naar uitvoering’ prikkelt dagvoorzitter Frènk van der Linden de zaal direct. Niemand steekt zijn hand op. “Gelukkig maar.”

Als opening interviewt van der Linden verantwoordelijk gedeputeerde Joke Geldhof en geeft hij het woord aan Commissaris van de Koning Arthur van Dijk. “Pak de handschoen op om samen te werken aan een leefbare en welvarende provincie.”

Tijd om aan de slag te gaan. Maar hoe?

Wat als de zaal de rol van Mark Rutte een paar weken zou mogen overnemen? Vraagt de dagvoorzitter. Er blijken ideeën genoeg. “De woningbouw volledig aan de vrije markt overlaten”, oppert iemand. Een ander wil meer geld voor stadsinitiatieven, en een derde wil het spoor tussen Schagen en Den Helder verdubbelen. Ook wil er iemand meer geschikte woningen voor ouderen. “Want dan kunnen ze langer thuis blijven wonen en voelen ze zich beter. Als de mensen gelukkig zijn, is de politiek dat ook.”

Lange adem nodig

Arthur van Dijk, de kersverse Commissaris van de Koning van Noord-Holland, spoort de toehoorders aan om de ambities uit de visie waar te maken. “Daar samen invulling aan geven is een belangrijke volgende stap. De Omgevingsvisie NH2050 is een verhaal met de blik op de lange termijn. Voor veel opgaven waarvoor we staan hebben we een een lange adem nodig.”

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk

Van Dijk noemt woningbouw, mobiliteit, de energietransitie, het verbeteren van biodiversiteit. “In onze visie benaderen we de verschillende vraagstukken in samenhang. We proberen bijvoorbeeld woningbouw zo te situeren dat we ook rekening houden met mobiliteit.”

Nu komt het er op aan het gesprek goed te voeren, stelt Van Dijk. “Samenwerking is cruciaal; geen enkele partij kan dit alleen. We moeten duidelijke keuzes maken als we in en de toekomst een welvarende en gezonde provincie willen zijn. Hoe blijven we voldoende flexibel om veranderende omstandigheden aan te kunnen?”

Vliegtuig in de tuin

Van Dijk gaf een voorbeeld van optimale samenwerking tussen verschillende overheden en organisaties, waar hij recent mee te maken had. Bij Corendon, de reisorganisatie die een Boeing 747 naar de tuin van zijn hotel in Badhoevedorp liet verslepen. Het project is wat hem betreft een voorbeeld van hoe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven eruit zou moeten zijn. “De overheid heeft meegedacht om deze droom waar te maken vanuit de ‘yes we can’-gedachte. Samen kunnen overheid en bedrijfsleven mooie dingen doen.”

“U kunt zelf een rol spelen. Pak de handschoen op om samen te werken aan een leefbare en welvarende provincie.”

Joke Geldhofd en Frènk van der Linden

Enorme matrix

Van der Linden vraagt wat Joke Geldhof het meest is bijgebleven van de 2,5 jaar dat ze als gedeputeerde bij de Omgevingsvisie betrokken is. “De enorme matrix op een grote wand op ons kantoor.”

“Er zijn zo’n 80 trends en ontwikkelingen waar we in de visie rekening mee houden. Die werden allemaal weergegeven in die matrix. Niemand heeft een glazen bol, maar dat overzicht zorgde voor houvast bij het opstellen van de visie, waarin we continu de balans zochten tussen ruimte voor economische ontwikkeling aan de ene kant en leefbaarheid aan de andere.”

Geldhof werd in de afgelopen 2,5 jaar verrast door de grote betrokkenheid van heel veel mensen die op de een of andere manier met de samenleving bezig is. “We hebben een heel groot publiek bereikt, iedereen heeft kunnen bijdragen en uiteindelijk heeft ook Provinciale Staten de visie volledig omarmd.” Ze besluit: “Dit is natuurlijk nog maar het begin. De uitvoeringsprogramma’s die uit de visie voortkomen moeten zich nu gaan vertalen in harde actie.”

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie