In gesprek met de zaal

“Ja, ik sta erbij!”

Wie zitten er in de zaal tijdens het werkcongres? En wat verwachten ze van vandaag? Welke woorden moeten er terugkomen in de Omgevingsvisie NH2050, en welke niet? De ongeveer 350 mensen in de zaal geven met hun mobieltje antwoord op vragen.

Wie zitten er in de zaal?

Tarik Yousif gidst ons door de vragen. De eerste: ‘wie zitten er in de zaal?’. Ongeveer 240 antwoorden stromen binnen. Ongeveer een kwart is gemeenteambtenaar, en een ander kwart is ambtenaar bij de provincie. Het heet vandaag niet voor niets een ‘werkcongres’, nietwaar? Ook zitten er relatief veel raadsleden in de zaal (12,4%). 2% is ‘ondernemer’, en 0,4% is gedeputeerde.

Duurzaamheid

Dan wordt het interessant. De vraag is ‘Wat moet er absoluut terugkomen in de Omgevingsvisie 2050?’. Iedereen mag een woord opgeven. Langzaam verschijnen er woorden op het scherm. Beeldmateriaal. Water. Energie. Regels. Gezondheid. Natuur. Participatie. Fiets. Maatwerk. Iemand in de zaal roept ‘Ja! Ik sta erbij!’. Het woord ‘energietransitie’ wordt groter en groter. Maar met kop en schouders springt het begrip ‘duurzaamheid’ eruit. Op een goede tweede plaats komt ‘samenwerking’. “En dat...” zegt dagvoorzitter Tarik Yousif “Is absoluut nodig om al lopende een brug te bouwen...”

Onmogelijk

Als volgende vraag krijgt de zaal ‘wat moet er NIET terugkomen in de Omgevingsvisie?’. Opvallend genoeg komt ook hier het woord ‘duurzaamheid’ groot uit de bus rollen. “Men is tegenstrijdig, óf men maakt een grapje!” zegt Tarik Yousif. De hoofduitkomst is het woord ‘regeldruk’. Dan verschijnt het woord ‘onmogelijk’ op het scherm. “Wie heeft dat gezegd?” Vraagt Yousif. Een aarzelende hand gaat de lucht in. “Ja. We moeten kijken naar wat mogelijk is, en niet focussen op wat onmogelijk is...” zegt de man die het woord in typte.

Lokaal wat kan, regionaal wat moet

Welke ambitie uit de Omgevingsvisie NH2050 vindt de zaal de belangrijkst? Uit een lijst met een aantal mogelijkheden komt er één als duidelijke winnaar naar voren. ‘Ruimte bieden aan economische transitie.’ Ook het antwoord op de volgende vraagt geeft een duidelijk beeld. Het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’ is een goed uitgangspunt bij het verwezenlijken van die ambities.

NHN en MRA

In de laatste vraag wordt de samenwerking tussen de regio NHN en de Metropoolregio Amsterdam MRA aan de orde gesteld. Dat levert een opvallende reactie op in de zaal. Een vertegenwoordiger van de regio zegt “Dat is een beetje een schijntegenstelling tussen die twee. We zijn één provincie, we staan sámen voor deze opgave!”

Dagvoorzitter Tarik Yousif sluit de stemming. Zijn conclusie: “Ik haal eruit: het woord ‘onmogelijk’ willen we vandaag niet horen. En de tegenstelling tussen NHN en MRA halen we er ook uit.”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie