Update

“Noord-Holland is geen museum”

Ze steekt het niet onder stoelen of banken. Ook vandaag, in de sfeervolle kleine zaal van de Philharmonie in Haarlem niet. “Ik ben partijdig, dat geef ik toe. Maar ik vind Noord-Holland de mooiste provincie van ons land.”

Van uitdaging naar uitwerking

Aan het woord is Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Joke Geldhof. Ze is een geboren en getogen Amsterdamse. Ze zegt: “Onze provincie heeft een grote aantrekkingskracht. Dat brengt ook grote verantwoordelijkheden mee. We staan voor grote uitdagingen en we pakken die graag samen met u op.” In vogelvlucht neemt ze de uitdagingen waar de provincie voor staat met ons door. De energietransitie. Mobiliteit. Klimaatverandering. Leefbaarheid. De enorme woningbouwopgave van 230.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam. “We zijn vorig jaar gestart met verkenningen op al deze gebieden voor de toekomst. We hebben de uitdagingen nu goed in kaart gebracht. De koers is vastgesteld, vandaag willen we graag met u praten over de verdere uitwerking.”

Hoofdambitie

Als ‘hoofdambitie’ van de Omgevingsvisie NH2050 benoemt Joke Geldhof: ‘de balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Ze zegt: “Bij de uitwerking van de visie is het heel belangrijk dat iedere verandering hand in hand moet gaan met een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. We willen een gezonde en veilige provincie. Dat is de uitdaging waar we voor staan.” Ze pikt er een paar onderwerpen uit. Bij de energietransitie streeft de provincie ernaar om geheel klimaatneutraal te zijn in 2050. Innovaties in de landbouw kunnen een bijdrage leveren aan de verhoging van de biodiversiteit. De woningbouwopgave kan voor een deel bereikt worden door vooral binnenstedelijk te bouwen. De ruimte in de provincie is schaars, stelt Geldhof. We moeten er slim en innovatief mee omgaan.

Handen uit de mouwen

“Noord-Holland is géén museum” zegt Joke Geldhof aan het eind van haar speech. “Maar ons vertrekpunt moet zijn dat veranderingen passen binnen ons landschap. Ze roept de deelnemers aan dit werkcongres op om de handen uit de mouwen te steken. Geldhof: “Hoe zorgen we dat het niet bij woorden blijft? We moeten nu écht gaan handelen!” En dat handelen, zo zegt ze, dient eigenlijk maar één heel eenvoudig doel. “Zorgen dat Noord-Holland ook straks nog écht de mooiste provincie van ons land is.”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie