Welkom

“We moeten wendbaar zijn. Oók als bestuurders.”

De Commissaris van de Koning van Noord-Holland is blij met de grote opkomst, zegt hij als hij de zaal inkijkt. Hij heet de bezoekers welkom namens de twéé gastheren: het College én de Staten van de provincie. “Vandaag zetten we weer een nieuwe stap. Uw betrokkenheid bij het bepalen van de kaders voor het uitwerken van de Omgevingsvisie NH2050 is van groot belang. Uw inzet wordt zeer gewaardeerd.”

Uitdagingen

Remkes gaat dieper in op de veranderingen waar de provincie in de toekomst mee te maken krijgt. De opgave rond de woningbouw, de uitdagingen rond de verschillende transities. Van het klimaat, de economie, het gebruik van de ruimte. Remkes: “Eén ding is duidelijk. De boodschap is: we moeten ons wendbaar opstellen. Als bestuur, als bedrijfsleven, als samenleving. We hebben nu de ambities vastgesteld. Ik wil het nu met u hebben over de sturingsfilosofie...”

Spannend

Die sturingsfilosofie komt op het volgende neer, vat Remkes samen: “Doe de dingen waar je goed in bent. De dingen waar je geëquipeerd voor bent. En handel vervolgens daar waar je écht effect kunt bereiken.” En doe daarbij lokaal wat lokaal kan, en regionaal wat regionaal moet, voegt hij daaraan toe. Remkes: “Gemeenten, waterschappen, andere overheden, ze zijn prima in staat om hun eigen verantwoordelijkheid te pakken. Het wordt pas spannend als je over de bestuurlijke grenzen heen gaat. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg. Of bij grootschalige woningbouw.”

Gezamenlijke zoektocht

Als er meerdere partijen betrokken zijn bij een beslissing, en als belangen eventueel uiteen kunnen lopen, dan is er ook een rol weggelegd voor de provincie, zegt Remkes. “Soms zal dat zijn om gezamenlijk de voorbereiding van een plan op te pakken. Soms zal de provincie de rol moeten pakken van centrale verbinder van partijen. Wie pakt welke rol op? Blijf naar elkaar luisteren en zoek elkaar op. Het blijft per slot van rekening een gezamenlijke zoektocht.”

De Commissaris sluit af met een hartenkreet. Remkes: “We doen dit voor de samenleving, niet voor onszelf. De burger, de inwoner, de gebruiker: die heeft er geen boodschap aan wie precies wat doet. Het gaat de mensen om één ding: dat de opgave wordt opgepakt. En in dat kader wens ik u veel inspiratie en een goede discussie!”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie