Welkomstwoord

Bouwstenen voor de omgevingsvisie

De Omgevingsvisie NH2050 moet geen nietje door een aantal bestaande visies zijn, maar een gezamenlijk gedragen verhaal dat ons houvast geeft voor de toekomst. Gedeputeerde Joke Geldhof, zelf geboren en getogen Amsterdamse, legt uit waarom ze het belangrijk vindt dat de aanwezigen er vandaag zijn.

Geldhof opent met een korte in memoriam over haar collega Tjeerd Talsma, de 66-jarige gedeputeerde die deze week na een kort ziekbed overleed. "Hij deed de aftrap voor deze omgevingsvisie en had er vandaag beslist bij willen zijn om mee te denken over de toekomst van Noord-Holland. In onze gedachten is hij er hopelijk toch bij."

De gedeputeerde vertelt over haar jeugd in Amsterdam, toen de stad bestond uit de binnenstad, uit Zuid, West en Oost. "Noord hoorde er niet bij, over Noord werd zelfs zeer neerbuigend gesproken", zegt ze. Hoe anders is dat nu: er is bedrijvigheid, er zijn horecavoorzieningen, zelfbouw krijgt er een enorme boost. "En dat doet iets met de publieke opinie. Zelfs ik, als rasechte Amsterdammer, moet schoorvoetend toegeven dat ik er trots op ben dat Noord ook Amsterdam is."

In een klein kamertje

Dit soort ontwikkelingen en het anticiperen daarop spelen een belangrijke rol spelen in de Omgevingsvisie NH2050. "Gedeputeerden en Provinciale Staten willen niet dat de Omgevingsvisie in een klein kamertje, ergens achteraf, wordt gemaakt door de provincie. Deze visie willen we samen met u tot stand brengen. En samen met de inwoners van de provincie Noord-Holland."

De omgevingsvisie moet een gezamenlijk gedragen verhaal worden, zegt Geldhof. En daar is al het nodige aan gedaan. In de zomer en in het najaar zijn er gesprekken gevoerd met mensen uit de wetenschap, met belangenorganisaties en opinieleiders. Er is een aantal expertsessies gehouden en er zijn twee startbijeenkomsten voor gemeenten georganiseerd.

“Wereldwijde trends proberen wij te vertalen naar de Noord-Hollandse Omgevingsvisie en daarbij hebben wij uw hulp nodig”

Het debat aangaan

Het doel: kennis vergaren en een breed beeld krijgen van wat er op de provincie afkomt aan trends en ontwikkelingen. "Het congres vandaag staat geheel in het teken van die trends en ontwikkelingen: om geïnspireerd te worden, om het debat aan te gaan en om kennis op te doen."

De trends en ontwikkelingen die tot nu zijn opgehaald zijn onder te verdelen in de clusters: demografie, klimaatverandering, economische transitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit en governance. Bij de deelsessies van vandaag zijn deze clusters het uitgangspunt.

Geldhof: "Deze wereldwijde trends proberen wij te vertalen naar de Noord-Hollandse Omgevingsvisie en daarbij hebben wij uw hulp nodig. Vandaag gaan we aan de slag om hier dieper op in te gaan."

Geen eindstation

Dit congres vormt de afsluiting van een verkennende fase. "De opbrengsten van vandaag vormen een bouwsteen voor de Verkenningen NH2050", zegt Geldhof. "Dat is van de provincie Noord-Holland, maar samengesteld in co-creatie met anderen."

De Verkenningen zijn zeker geen eindpunt. In een volgende fase zal er gewerkt worden aan een koers-document, met daarin ambities en doelen voor de lange termijn. Geldhof: "Dit willen wij doen samen met inwoners van Noord-Holland, en natuurlijk komen wij graag weer bij u terug. Ik wens u een inspirerend congres toe!"

 

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie