Werksessie 2e ronde

De achtertuin van Amsterdam

Het landschap van Noord-Holland Noord is met zijn polders en droogmakerijen uniek. Toch weten toeristen dit laagland niet altijd te vinden. Maar ook burgers en bedrijven denken nog altijd in grenzen tussen stad en platteland. Tijd voor een omslag.

Hoewel Noord-Holland Noord nauw verbonden is met de Metropoolregio Amsterdam, lijken het soms gescheiden gebieden. Tijdens de werksessie ‘NHN & MRA’ – ingeleid door Thijs Pennink, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord – gaat het erom grenzen te slechten. “De achtertuin van Amsterdam is Noord-Holland. We hebben de ruimte. Hier is genoeg plek om te experimenteren en vrijuit te bewegen.”

Volgens Pennink is het geen onlogische gedachtegang dat de polders van Noord-Holland Noord juist Amsterdam kunnen ontzien. Niet alleen door toeristen te lokken naar dit vlakke land onderaan de dijken, maar ook door voorzieningen te treffen voor de grote energiebehoefte van de Metropoolregio. Pennink: “We zijn op dit moment bezig met een groot waterstofprogramma. Voordat je het weet heeft het landschap Noord-Holland Noord hele mooie lokale projecten die een antwoord kunnen geven op dergelijke energievraagstukken.”

Wereldberoemd Noord-Holland Noord

Dagvoorzitter Tarik Yousif neemt de microfoon over van Pennink om samen met het publiek een aantal vragen en stellingen te bespreken. Zoals: ‘Noord-Holland Noord is voor de MRA een blinde vlek.’ Iemand uit de zaal reageert: “Ik zou het graag anders willen zeggen. Groningen en Friesland zijn een blinde vlek voor de kop van Noord-Holland. Terwijl die gebieden heel veel overeenkomsten met ons hebben. Richt je op Friesland en Groningen!” Iemand anders reageert: “Het noorden van Noord-Holland is een wereldberoemde plek, want in Middenmeer staat het grootste datacentrum van Microsoft. De samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam en het hoge Noorden, ja, daar zijn juist heel veel verbindingen tussen.”

Als het over de stelling gaat welke kwaliteiten van Noord-Holland Noord beter benut kunnen worden, reageert een dame uit de zaal: “Ik vind dat het belangrijk is om te investeren in het landschap. Je hebt hier de ruimte, de rust en stilte. Versterk juist die kant door kwalitatief te kijken.” Daar stemt de zaal knikkend mee in en een man steekt zijn vinger in de lucht. “Ik zat net bij een workshop mobiliteit. Ik schrok van de cijfers van de toename van verkeer als er nog meer mensen in de kop van Noord-Holland gaan wonen. Dat betekent zoveel extra verkeer. Het is daarom niet zo gek dat ze in Amsterdam de hoogte ingaan. Het betekent een rem op het aantal verkeersbewegingen. Dat lijkt me een goede zaak.” Een ander zegt tot slot: “De kernboodschap is dat de krachten van beide regio’s ten volle worden benut.

Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie