Afsluiting

"De grote opgaven die ons wachten"

Afsluiting door Commissaris van de Koning Johan Remkes
“Vandaag hebben we een goede stap gezet op weg naar een omgevingsvisie voor onze provincie, met als horizon 2050. We leven in een tijd van vele transities. Op het punt van economie, geopolitiek, energie, mobiliteit, en arbeidsmarkt zijn er volop veranderingen. Daarbij is de mate van onzekerheid van ontwikkelingen steeds groter. Met dit congres hebben wij als college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, geprobeerd om met u vooruit te kijken.”

“Ik hoop dat u dit congres zo dadelijk verlaat met gedachten, ideeën en inspiratie die ook na deze dag zullen doorwerken. Ik hoop ook dat wij samen een beter inzicht hebben verkregen in de grote opgaven die ons wachten. Een inzicht dat ons in staat stelt gezonde ambities en doelen voor de toekomt te stellen in de volgende fase van dit proces.”

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

De rol van de overheden, en dus ook van de provincie, verandert.
De Omgevingswet en de Omgevingsvisie NH2050, vormen een mooie aanleiding om met elkaar te kijken naar die veranderende rollen.
We zullen meer integraal naar vraagstukken moeten kijken, en keer op keer op zoek moeten gaan naar gelegenheidscoalities om opgaven het hoofd te kunnen bieden. Het college van GS ziet het opstellen van deze visie daarom ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

“Ik doe een beroep op al die mensen die iets willen bijdragen.”

Er is geen organisatie of partij die alleen iets voor elkaar krijgt. Ons doel is om Noord-Holland een prettige provincie te laten blijven, en het welzijns- en welvaartsniveau op een hoog peil te houden.
Daarvoor moeten we de handen ineen slaan.
En daartoe doe ik een beroep op al die mensen die iets willen bijdragen.
Ik ben daarom ook blij met de goede opkomst van vanochtend en het gesprek dat u hierover met ons en met elkaar wilt voeren.”

Op weg naar een Omgevingsvisie

Het Congres van vandaag vormt de apotheose van de eerste fase op weg naar Omgevingsvisie NH2050. Het komende jaar vindt het grote debat plaats over de ambities en de doelen voor de Noord-Hollandse fysieke leefomgeving voor de lange termijn.”

Ik hoop dat u ook in de volgende fase van het proces mee wilt helpen bij het opstellen van een succesvolle visie waar we nog jaren plezier van hebben.

 

Nynke de Jong
Voeg toe aan selectie