Werksessie 2e ronde

De Omgevingsvisie en de MRA-Oost

Welke voor de MRA-Oost belangrijke onderwerpen en thema’s moeten terugkomen in de Omgevingsvisie NH2050? Daar gaan de deelnemers aan de werksessie in de Van Warmerdam zaal over in gesprek.

Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Diemen, Almere, Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen: allemaal gemeenten die vallen onder de regio MRA-Oost. Aan tafels - waarop in het midden een grote kaart van de regio ligt - gaan verschillende stakeholders met elkaar in gesprek. Hoe kan de Omgevingsvisie concreet worden uitgewerkt?

Spanningsveld

De drukke N-weg van Volendam richting Amsterdam wordt bij een tafel als eerste gemarkeerd. Dagelijks staat het daar vast. Iemand die werkzaam is bij Connexxion kaart hierbij het onderwerp ‘keuzevrijheid van modaliteit’ aan. "Mensen stappen vanuit Volendam nog steeds in de auto naar Amsterdam. We kunnen niet alles faciliteren en moeten mensen op een of andere manier ook verleiden een ander vervoersmiddel te kiezen." “De prijs kan hierin een belangrijke rol spelen", suggereert iemand.

Een ander, uit Naarden: "Het busvervoer tussen de kleinere kernen is bij ons een groot probleem. Enerzijds wordt erom geroepen, anderzijds wordt er maar weinig gebruik van gemaakt." Dat herkent de Connexxion-vrouw: "Als wij een buslijn ergens weghalen is er groot protest, maar we doen dat alleen als er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. We hebben bij dit soort beslissingen dus ondersteuning nodig vanuit de gemeente. Interessant is dat we nu zien dat waar we zogenaamde flex proposities (die zijn vraag gestuurd en rijden alleen wanneer reizigers dit willen) hebben het verbruik hoger is dan bij de voormalige vaste buslijnen."

Creatief Gooi

Bij de tweede tafel gaat het over het vertrek van jonge mensen uit de regio, zoals het Gooi, naar Amsterdam. "Ik denk dat we de creatieve industrie in het Gooi een impuls kunnen geven." "Maar we kunnen niet vanuit de overheid zeggen dat ze bij ons moeten blijven", reageert iemand. "Van ’t Gooi kunnen we geen Amsterdam maken." "Ja en nee, maar ik denk dat we wel randvoorwaarden kunnen schetsen daarvoor."

Tafel drie heeft al flinke delen van de regio die op tafel ligt gemarkeerd. Over het IJmeer is een brug getekend. Het gesprek gaat over stedelijke verdichting en de invloed die dat heeft op de veiligheid. "Er is een grens aan stedelijke verdichting", wordt geconcludeerd. Iemand uit Flevoland zegt dat daar voldoende ruimte is. "Wij zijn nieuw. Het landschap heeft bij ons nog veel minder cultuurhistorische waarde dan het Noord-Hollands landschap. Bij ons kan nog veel gebouwd worden."

Even later gaat het nog over een vliegveld op zee. "Het probleem daarvan wordt de infrastructuur", zegt iemand. "Ach, dan leggen we gewoon het Noordzeekanaal droog en dan hebben we een weg", reageert een ander. "Haha, nee hoor, ik ben van het waterschap, dat kan echt niet."

Utrecht annexeren

Statenlid Lars Voskuil heeft ook rondgelopen en besluit de middag. "Ik heb drie groepen gezien met betrokken en bevlogen mensen -  ik zag zelfs dat er stukken van Utrecht werden geannexeerd." Mobiliteit, betere samenwerking tussen overheden, de energietransitie en de vraag of toerisme wel goed is voor Noord-Holland: ook in deze sessie kwam weer een breed palet aan onderwerpen voorbij, die allemaal nauw samenhangen met de Omgevingsvisie. "Dank", besluit Voskuil. "Dank voor uw inbreng.

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie