Keynote: Ruud Veltenaar

De wereld op zijn kop van Veltenaar

Je moet mee kantelen als de wereld op zijn kant komt te hangen. Want de wereld kómt hoe dan ook op zijn kop te hangen, als we filosoof en bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar mogen geloven. "Dit verhaal zou kunnen schuren," waarschuwt hij van tevoren. "U kunt nu nog de zaal verlaten." Maar iedereen blijft zitten. En terecht, want wie met angst reageert op het onbekende mist een duizelingwekkend betoog, op TEDx-snelheid, waarin Veltenaar de argeloze bezoeker mee op reis neemt, dwars door de nieuwe wereld.

Impact van de mens

"Waar verlangen we naar?" vraagt Veltenaar. "Want de wereld zoals we hem vandaag kennen zal hoe dan ook veranderen," meent Veltenaar. "Daarom moeten we een wereld creëren waar we naar verlangen. Als mens zullen we steeds meer worden uitgedaagd om een ecologisch duurzame samenleving op te bouwen. Wat is het effect en de impact van jouw handelen?" Als het aan Veltenaar ligt moeten we sociale en ecologische waarden boven alles stellen. De dominante vraag daarbij is: wat is de impact van jou als industrie op de samenleving? Hoe draag je bij aan een betere wereld? Wanneer je dat als bedrijf onvoldoende doet is het steeds moeilijker om je bestaansrecht te vinden.


Transformatie

"Ik heb zelden gelijk, maar wel vaak een punt," zegt Veltenaar. Verwondering is nodig voor transformatie. En de grote verwondering ligt voor hem in technologie. "We kunnen nu al simpele moleculen teleporteren. Straks ook complexe moleculen. Een spijkerbroek van Zalando kunnen we in de toekomst in een nanoseconde teleporteren naar Hawaï. Als dat betaalbaar wordt in 2040, wat is daarvan de impact op DHL of de haven van Amsterdam? Dat is radicaal." Maar ook: "We zijn nu in staat om computers instructies te geven. Rechtstreeks vanuit het verstand. Dan zit er een computer in het hoofd van de arts tijdens de operatie, die het denkproces vastlegt. Wat betekent dat?"

Ruud Veltenaar

De technologie is ons paard

Wat het betekent is simpel, in de waanzinnige wereld op zijn kop van Veltenaar: Technologie komt in hart van samenleving! Technologie wordt net zo belangrijk als de lucht die we inademen. Dat zal leiden tot tal van sociale innovaties. We zullen niet hard rennen achter een paard. We vangen een paard met een lasso. De technologie is ons paard. "Een holistisch leiderschap wordt gevraagd," stelt Veltenaar. "Wij willen dát doen wat goed is voor de planeet en als mens. Is dat fijn? Ja dat is fijn."

Kansen voor Noord-Holland

Het goede in plaats van het nuttige dus. Kritisch kijken naar de manier waarop we leven, de manier waarop we produceren én communiceren. "Zoals we nu leven hebben we vijf planeten nodig," zegt Veltenaar. "Het dwingt ons om te transformeren en voor om politici anders te acteren." Hoe krijgen we bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland zover om in 2050 volledig fossiel brandstof vrij te zijn? Drie procent energiebesparing per jaar, zeven procent groei groene energie per jaar – dan kom je al een heel eind. Elk huis energieneutraal. Investeer in CleanTech kennis en expertise. Hier liggen enorme kansen voor Noord-Holland. Denk aan: maximale taks voor fossiele brandstoffen en een investeringsfonds voor groene energie. "We kunnen het investeren met vingers in de neus als je kijkt naar de wereld op zijn kop." En hij citeert Gandhi tot besluit: "Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien."

Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie