Werksessie 1e ronde

Dromen van een prachtlandschap

Wat is er nodig om te bouwen aan een mooi provinciaal landschap? Welke regels zijn daarvoor nodig? Om een nieuwe Omgevingsverordening te maken, worden de bestaande regels onder de loep genomen.

In de mooie barokke Van Warmerdam-zaal verwelkomt Sanne Ruijs - projectleider Omgevingsverordening - de bezoekers die aanschuiven tijdens de werksessie over de omgevingsverordening. Volgens Ruijs biedt de Omgevingsvisie een unieke kans om óók de nieuwe Omgevingsverordening nader te bekijken. Daarom wordt die tegelijkertijd met de visie opgesteld. “We kijken wat we anders willen en wat anders kán,” zegt Ruijs. “Hoe werken we de regels uit in de praktijk? Het gaat om het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van dit landschap.”

Om die kwaliteiten van het landschap van de provincie te waarborgen, is er niet alleen enige terughoudendheid met het opstellen van regels noodzakelijk, maar moet daarnaast secuur gekeken worden naar wat lokaal mogelijk is én moeten beslissingen sneller worden genomen. Ruijs: “Het gaat om de diversiteit van de regio’s, het maatwerk. Het vertrouwen moet óók bij de plaatselijke initiatiefnemers en overheden komen te liggen.” Hij benoemt de verschillende landschappen in Noord-Holland: de droogmakerijen, de veenrivierenlandschappen.

Exotisch Noord-Holland

Dit vormt het startsein voor het publiek om ook zelf aan de slag te gaan. Terwijl de deelnemers met elkaar kennismaken worden zakjes Lego uitgedeeld op tafel. Play, explore, storytelling staat in grote letters geprojecteerd op het scherm. Het is de bedoeling dat iedereen met vijf blokjes Lego een hondje maakt, naar vrije interpretatie. Na een minuut wordt een tiental vernuftige hondjes omhoog gehouden. En dan volgt gelijk de volgende opdracht: “Maak een poppetje dat iets zegt over jouw persoonlijkheid.”

Thijs Sommers - Projectleider omgevingswet van de gemeente Uithoorn – houdt een poppetje met een vlag en een palmboom omhoog: “Ik zit al in de carnavalssferen, vandaar het vlaggetje. De palmboom verwijst naar mijn vakantie op de Nederlandse Antillen.” Uiteindelijk is het tijd voor het echte werk en worden grote bakken Lego boven de tafels geleegd. Voor de deelnemers is het tijd om na al die gesprekken eens zelf na te denken hoe hun Noord-Hollandse prachtlandschap eruitziet en hem na te bouwen. “Denk groot… Het mag best een beetje exotisch.”

Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie