Tijdens de pauze…

Lunchgesprekken

Tijdens de lunch vroegen we bezoekers waarover ze met elkaar spreken na de opening en paneldiscussie van deze ochtend.

“Wat me opvalt is dat de discussie zich toespitst op duurzaamheid en energietransitie. Terwijl ook thema’s als wonen en werken belangrijk zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met mobiliteit? Wanneer de gesprekken zich beperken tot techniek en energietransitie dan kun je jezelf afvragen wat je invloed als overheid daarin is. Uiteindelijk moet zo’n energietransitie toch vanuit de markt worden uitgewerkt en opgepakt. Als provincie kunnen we wel kaders scheppen. Maar de verandering moet vanuit ondernemers en burgers komen. Hoe groot is de invloed vanuit de overheid?”

Tessa van der Geest
Planoloog gemeente Heemskerk

“Ik hoor een heleboel mooie ideeën maar de uitwerking op microniveau is soms lastig. Het gaat mij erom vooral handen en voeten te geven aan het lokale. 2050 is de horizon, dus je mág er ook nog even over nadenken. Het is nog lang niet uitgekristalliseerd. Tijdens de presentatie vanochtend vond ik het schema van Alliander opvallend en de zes opties om energie op te wekken. Uiteindelijk moet er iets worden uitgerold dat werkbaar is voor de gemeentes, voor de bewoners. Je moet je afvragen wat betaalbaar is. Voor de dorpen in Noord-Holland ligt dat nog moeilijker. Duurzame energievoorziening is makkelijker te realiseren als de huizen dichtbij elkaar staan dan wanneer je een stipje bent in het landschap. Dát moet op provinciaal niveau geregeld worden.”

Ruud Bakker
Dorpswerk Noord-Holland (Platform dorpsraden en dorpshuizen)

“Wat regel je tússen gemeenten en wanneer heb je de regie van de provincie nodig? Dat was toch wel het vraagstuk van deze ochtend. Voor de energietransitie moet de regie niet alleen van bovenaf komen maar worden gekoppeld aan lokale initiatieven. Hoe breng je die twee met elkaar in verband? Het is superambitieus om in 2050 energieneutraal te zijn. Maar hoe we dat gaan doen, dáár hebben we nog geen antwoord op. Bovendien hebben we een uniek landschap. We moeten ook echt plekken aanwijzen waar het landschap open moet blijven, zich herstelt of ruimte krijgt om te ontwikkelen. We moeten een groene corridor behouden. Dus voorkomen dat een gemeente zegt dat ze woningen midden in de polder willen zetten. Wat dat betreft is de provincie de hoeder van het landschap. We moeten de regie voeren vanuit landschapskwaliteiten.”

Marja van Nieuwkoop
Landschapsplanoloog voor de gemeente Amsterdam

“Zodra het over inhoud gaat, hoor je vooral de tegenstellingen: regionaal en lokaal. Dan gaat het over het verschil tussen Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam. Ga je echter van de overeenkomsten uit dan wordt de discussie anders en krijg je sneller begrip voor elkaars standpunten. De Metropoolregio is niet uniform en Noord-holland is dat ook niet. Het goede aan het koersdocument is dat hier een centrale ambitie in zit: níet focussen op het hier en nu, maar kijken waar we in de toekomst naartoe werken. Hoe ziet bijvoorbeeld de warmtebehoefte er over zoveel jaar uit? Het gaat erom sommige zaken even te parkeren. Dan zie je al snel dat de huidige tegenstellingen minder relevant zijn.”

Peter Harmsen
Rijkswaterstaat Adviseur Netwerkontwikkeling en Visie
Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie