Verstedelijking & mobiliteit

Nederland als stad

De randstad is in de toekomst een nauw verbonden stelsel van grote steden, zoals Londen en Parijs al direct met elkaar verbonden zijn. Platteland en stad groeien ruimtelijk uit elkaar en de verschillen nemen toe. En wie in de kern van dit stedelijke web wil wonen zal zijn portemonnee moeten trekken.

Complex web

Hoe ziet Nederland in 2050 eruit? ‘Door de oogharen kijkend komen er een paar basistrends naar voren,’ zegt Professor Dr. P. Tordoir tijdens de deelsessie Verstedelijking. ‘Het nieuwe Nederland is een veel complexer web. Steeds meer mensen, vooral jonge mensen, doorkruizen dat hele systeem, die zien Nederland als één grote stad.’ Het beeld van vroeger - waarbij mensen in de suburbs aan de randen van die centra wonen – kantelt en wankelt: de randstad wordt een stelsel van grote steden waarin onder meer Amsterdam, Utrecht en Haarlem zeer nauw met elkaar verbonden zijn.’

Groen versus beton

Hoe het Noord-Holland van de toekomst eruit ziet? Als een soort enorme dichte bundels van vervoersstromen die allemaal met elkaar verbonden zijn door het web rond Amsterdam. Tordoir tovert de mooiste geografische kaarten tevoorschijn waarin hij verschillende data analyseert. Hij wijst ons erop dat hoogopgeleiden relatief vaker in Amsterdam blijven wonen, dichtbij de kern. Het openbaar vervoer zal daar uitstekend geregeld zijn terwijl het openbaar vervoer naar de groene regio’s richting de kop van Noord-Holland soms te wensen overlaat. Niet vreemd dus dat de plattelandsbewoners eerder hun auto zullen pakken. Temeer omdat de plaatselijke voorzieningen in de kleinere provinciale steden meer en meer verdwijnen. De natuur laten we liever voor wat het is, recreëren doen we in de stad.

Van A naar B

Wat betekent die achtergestelde positie van het platteland voor onze mobiliteit? Op welke manier reizen we naar de stad, die roodgloeiende kern waar alles zich afspeelt? Dat is de kernvraag tijdens de deelsessie Mobiliteit in de nok van Felix Meritis, in de Sterrenzaal. Welke visionaire oplossingen hebben we voor de toenemende verschillen tussen het platteland en de stad? Dat het openbaar vervoer belangrijker wordt in de besloten stedelijke omgeving en de auto op het platteland is duidelijk. Iemand in de zaal roept dat de auto bijna altijd sneller is dan het openbaar vervoer wanneer je in een dorp woont. Gaan we dan de stap zetten naar meer asfalt of niet? Een afgezant van de Rijkswaterstaat denkt graag in innovatieve oplossingen. ‘De A10 kun je beter benutten,’ zegt hij. ‘De stroom gaat ’s ochtends de ene kant op en ’s avonds de andere. We noemen het ook wel de rotonde van Amsterdam. Hoe kan je dat slimmer benutten? Misschien betonblokken verplaatsen en de weg op het juiste moment van de dag verbreden?’

Revolutie

Een ander veelgenoemd alternatief is de zelfrijdende auto. Geen file en ze houden automatisch de juiste afstand. Oók handig voor al die kleine dorpjes in de kop van Noord-Holland die maar moeilijk bereikbaar zijn. ‘Welnee, op het platteland pakken ze de tractor,’ lacht iemand. Het punt is dat het openbaar vervoer in de groenste regio van Noord-Holland nauwelijks rendabel is, hoewel er nog altijd 1,8 miljoen mensen wonen. Wat dat betreft kan de zelfrijdende auto in de toekomst slimmer zijn dan de bus in de toekomst. Of vraag gestuurd openbaar vervoer. Zoals ze al op Texel hebben. Een bezoeker die daar bekend mee is zegt: ‘Tesselaars klagen graag, maar ze zijn hier heel tevreden over. Het gaat om geleidelijke veranderingen. Maar het is een systeemsprong als je al die digitale veranderingen bij elkaar brengt.’ Hij lacht. ‘Dan is de revolutie al begonnen!’

 

Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie