Paneldiscussie

Over de rol van de burger en een Rijksdeltaplan

Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken: dat is vanuit het paneldebat de opdracht voor alle belanghebbenden van de Omgevingsvisie. Burgers en bedrijven vormen een essentieel onderdeel van die samenwerking en daarom moet de Omgevingsvisie voor hen concreet gemaakt worden.

Gerhard van der Top, dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is er blij mee dat er voor de Omgevingsvisie goed geluisterd is naar het waterschap. Dat vertelt hij in zijn pitch die voorafgaat aan het paneldebat. Logisch ook, meent hij, want bodemdaling en klimaatverandering hebben grote invloed op de woningbouw.

Van der Top ziet echter ook nog een uitdaging. "We zitten hier vandaag bijeen als openbaar bestuur, maar zeventig procent van de bestaande bouw is niet openbaar. Er zijn andere partijen nodig om ook de niet-publieke ruimte aan te pakken. De vraag is dus hoe we bedrijfsleven en burgers gaan betrekken. Deze partijen willen meedoen, maar dan is er wel een vertaling nodig van de Omgevingsvisie in termen en opgaven die voor hen begrijpelijk en relevant zijn. Als we dat gaan doen staat deze visie voor een waterrobuust en leefbaar Noord-Holland en vindt u de waterschappen aan uw zijde."

Ook Huibert Baud van Alliander geeft een prominente rol aan de burger in zijn pitch over de energietransitie. "We moeten zo snel mogelijk van visie naar plan, zodat iedereen weet wat hij kan verwachten en zodat we ook zeker weten dat iedereen er in de toekomst warmpjes bij zit."

Vol op de samenwerking

Na de twee pitches is er een paneldiscussie waarbij naast Baud en Van der Top nog drie bestuurders en een lid van Provinciale Staten aansluiten. Het gaat daar onder meer over de rol van de gemeente. "Het is zoeken naar een balans", zegt Baud van Alliander. "We weten nog niet hoeveel vrijheid we aan particulieren en bedrijven kunnen geven en dat is uiteindelijk ook een politieke keuze. Als we honderd procent vrijheid geven, dan hangt daar een kostenplaatje aan."

"Wij zitten in een constante spagaat", zegt wethouder Theo Groot. "In Hollands Kroon nemen wij de helft van de provinciale opgaven voor windenergie voor onze rekening. We kunnen misschien meer doen, maar dat gaat dan weer ten koste van ons prachtige Noord-Hollandse landschap." Jeroen van Spijk, wethouder van de gemeente Haarlem. "Gemeenten kunnen de energietransitie niet alleen oplossen. We moeten vol op de samenwerking gaan zitten. In de Metropoolregio hebben we elkaar bijvoorbeeld al gevonden en samen een agenda opgesteld, dat werkt."

Rijksdeltaplan

De vragen uit de zaal verschijnen op het scherm. Hoe denkt het panel over een Rijksdeltaplan voor warmte? "Die vraag spreekt me wel aan", zegt Baud. "We moeten investeren in het warmtenet terwijl er in veel gevallen nog geen businesscase is. Een Rijksdeltaplan kan daarbij helpen."

Een andere vraag uit de zaal: welke rol speelt de provincie bij het energienetwerk? Joke Geldhof van de provincie krijgt het woord. "Je krijgt straks in de hele provincie dat huizen met verschillende bronnen verwarmd worden: geothermie, zon, wind, stadswarmte, restwarmte. Als je ergens woont, ben je op een bepaalde bron aangewezen. Maar aan die bronnen hangen verschillende prijskaartjes. Ik vind eigenlijk dat het Rijk hierin een taak heeft, dat die dat op een of andere manier voor heel Nederland gelijk moet trekken."

De burger

De rol van de burger komt in het panelgesprek regelmatig aan bod. "We moeten in de eerste plaats erkennen dat die rol cruciaal is", zegt Van der Top. "En dat begint bij het vertalen van de opgave naar de wereld van de burger zelf. Hoe maak je je buurt aantrekkelijk en groen en veilig? Als je het zo formuleert, sluit het aan bij hun belevingswereld." Statenlid Michel Klein valt hem bij. "We moeten ons frame, ons taalgebruik zo aanpassen dat de transitie voor iedereen mogelijkheden biedt. En ik denk ook dat we ruimte moeten geven aan initiatieven, want als we die gaan frustreren door ons op regels te beroepen of iets hogere kosten dan leg je de boel stil."

Het is tijd voor de lunch. Daarna mogen de aanwezigen tijdens de werksessies zelf aan de slag en nadenken over de concrete invulling van de Omgevingsvisie.

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie