Afsluiting

Trending op Twitter

Aan het eind van de dag stromen de deelnemers van deze inspirerende werkconferentie weer samen de zaal in. Het lukt de dagvoorzitter bijna niet de bezoekers stil te krijgen: links en rechts wordt nagepraat over de werksessies. Visitekaartjes, emailadressen en telefoonnummers worden uitgewisseld.

“We gaan weer stemmen mensen!” Iedereen in de zaal kan met zijn mobieltje weer antwoord geven op dezelfde vragen als aan het begin van de dag. De antwoorden verschillen niet veel van de antwoorden die in de ochtend werden gegeven. Eén opvallend verschil is dat op de vraag ‘Welk woord moet per se in de Omgevingsvisie 2050 worden opgenomen’ het woord ‘natuur’ prominenter naar voren komt. De oogst bij de vraag ‘Welk woord moet er per se NIET in de Omgevingsvisie worden opgenomen’ is meer divers dan vanmorgen. Blijkbaar hebben de deelnemers vandaag woorden geleerd die ze niet in de visie terug willen zien, zoals bijvoorbeeld het begrip ‘blauwdrukdenken’.

Streven naar balans

Dagvoorzitter Tarik Yousif vraagt gedeputeerde Joke Geldhof naar voren. Samen met haar neemt hij de lange tekening door gedurende de dag is gemaakt. Ze staan stil bij het woord ‘gezamenlijkheid’, dat telkens terugkomt. Geldhof: “Die gezamenlijkheid heb ik vandaag ervaren. Gemeenten, waterschappen, ondernemers en alle andere partijen die hier vandaag waren hebben gezamelijk naar het resultaat gewerkt: de Omgevingsvisie NH2050.”

Afbeelding 1 - Door Sendstep

Geldhof wijst op het taartdiagram (Afbeelding 1) die op het scherm staat. Het is een weergave van de toekomstige ambities op de visie op basis van de plenaire antwoorden van vandaag. Geldhof zegt: “Je ziet hier heel goed dat alles wat je doet op het ene ambitiegebied effect heeft op een ander gebied. Het hangt allemaal samen. Dat is de balans waar we in de visie naar streven.” Het onderwerp leeft duidelijk, ook buiten de Philharmonie. Geldhof: “Rond het middaguur was #NH2050 zelfs ‘trending’ op Twitter!”

Betrokken burgers

Uit de zaal klinkt ook een kritische noot. “Het was wel een erg technocratische dag vandaag,” zegt een mevrouw. “Het onderwerp veiligheid en gezondheid dat vanmorgen werd genoemd als belangrijk onderwerp voor inwoners, heb ik eigenlijk niet terug gehoord. En dat is toch waar de burgers op letten.” Geldhof reageert: “De burger willen we zeker betrokken houden, ook bij dit onderwerp. We gaan nu werken aan een ‘Ontwerp-Omgevingsvisie’ en daarvoor gaan we gesprekken voeren met nieuwe raadsleden, maar ook met burgers, bijvoorbeeld via onze pagina op Facebook. En er komt ook nog de mogelijkheid om een inspraakreactie op dat ontwerp te geven.”

Harmonie

“Ja hallo, daar ben ik weer!” zegt taalkunstenaar Atta de Tolk helemaal aan het einde van de dag. In een lang rijmend gedicht vat hij de dag samen. “Gaat het over pegels of gaat het over regels?...” zegt hij. En: “Misschien zijn ze verder dan ik dacht in dat ene jaar... Maar, o nee, ze zijn hier ambtenaar!” De zaal kan er smakelijk om lachen. Aan het eind heeft De Tolk een mooie vermaning. “Denk niet alleen Amsterdam, 020... Denk ‘Haarlem’... Nul twee DRIE... Haarlem bracht heel Noord-Holland HARMONIE.”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie