Voorwoord

Van koers naar visie

Dit wordt een volle en drukke dag. Het heet niet voor niets een werkcongres. Vandaag zijn ongeveer 350 stakeholders -raadsleden, statenleden, bestuurders, waterschappen, marktpartijen, kennisinstellingen, belangenorganisaties- uit de Provincie Noord-Holland bij elkaar om zich te buigen over de Omgevingsvisie NH2050.

Eind 2017 hebben Provinciale Staten de “Koers 2050; Balans tussen economische groei en leefbaarheid” vastgesteld. Hierin staan de hoofdambities en doelen beschreven voor de Omgevingsvisie NH2050. Deze ambities en doelen zijn het uitgangspunt voor het verdere gesprek over de invulling van de provinciale omgevingsvisie.

Waar willen we heen met onze provincie? Met de energietransitie, met wonen en werken, met de economie en de leefbaarheid? Twee jaar geleden, in november 2016 werd daarover al een eerste congres belegd.

Atta de Tolk

Vandaag wordt er doorgepakt en wordt er gewerkt aan de volgende stap: een concept visie die in juni ter inzage wordt gelegd. Want, om met de rap van Atta de Tolk te spreken: “Vandaag halen we de handen uit de mouwen / en beginnen aan de toekomst te bouwen!”

Dit magazine is een impressie van het werkcongres Van Koers naar Visie van 8 februari 2018 in de Philharmonie in Haarlem.

Richard Derks
Voeg toe aan selectie