Voorwoord

Van visie naar uitvoering

De Omgevingsvisie in de praktijk: dat is waar we het vandaag in de Philharmonie in Haarlem over hebben. Zo’n 350 belanghebbenden uit de Provincie Noord-Holland denken mee over de uitvoering van de Omgevingsvisie NH2050.

In november 2018 stelde Provinciale Staten de Omgevingsvisie NH2050 vast. Met de visie geeft de provincie een richting voor de een nog onzekere toekomst. Een toekomst waarin uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, energie, woonbehoefte, biodiversiteit en economische groei een grote rol zullen spelen.

Bijna drie jaar geleden werden de eerste contouren voor de Omgevingsvisie geschetst. Er werden onder meer talloze gesprekken gevoerd met belanghebbenden en twee congressen georganiseerd om de visie een visie van de hele provincie te laten zijn.

Nu de visie definitief is vastgesteld kunnen we aan de slag: het is tijd voor de uitvoering.

Benieuwd naar de visie op hoofdlijnen? Bekijk hier een korte animatie die tijdens het congres werd gepresenteerd.

Dit magazine is een impressie van het congres Omgevingsvisie NH2050 ‘Van visie naar uitvoering’ op 7 februari 2019 in de Philharmonie in Haarlem.

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie