Bij de ingang…

"Wat verwacht u van vandaag"

Bij de ingang vragen wij bezoekers van het Congres Omgevingsvisie NH2050 “Wat verwacht u van vandaag?”.

"Ik ben hier vooral om te luisteren naar de omgevingsvisies. Mijn hart ligt bij het stedelijke ontwerp en hoop daar meer over te horen. Ik draai al een flink aantal jaren mee, dus het is fijn als ik nog een beetje verrast kan worden (lacht). Het is natuurlijk altijd prettig om collega’s te ontmoeten’ – wijst opzij – ‘zoals mijn vriendelijke collega van de gemeente Edam Volendam!"

Olga de Meij
Statenlid 50PLUS

"Er is een enorme woningopgave in de provincie Noord-Holland en voor ons ligt daar wellicht een markt. Ik ben hier vandaag om te luisteren naar alle plannen, om mijn netwerk te verbreden, en wellicht kan ik zelf ook nog wat input leveren. Hoe kijkt de provincie naar woningbouw? Gaan we in het groen bouwen, of juist binnenstedelijk? En hoe kijkt de provincie naar krimpgebieden? Ook de verdunning van de woningmarkt kan voor ons interessant zijn."

Joris-Jan Menken
BAM Woningbouw

"Er zijn hoge ambities en ik ben vooral benieuwd hoe we het abstracte begrip van de omgevingsvisie concreet gaan maken. Wat betekent het nou in de praktijk? Hoe gaan we het invullen? Als de dag voorbij is dan hoop ik weer geïnspireerd te vertrekken, en vooral dat er een duidelijk én gedeeld beeld is ontstaan van de belangrijkste opgaven waar we voor staan."

Mildi Rouw
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

"Ik ben hier vandaag om te luisteren naar ideeën over de omgevingsvisie, zodat ik mij een mening kan vormen die ik kan meenemen in de debatten in de Staten. Het is geen makkelijk onderwerp, waar partijen in de Staten over van inzicht verschillen. Ik vind het heel interessant dat de provincie ook andere partijen betrekt in het vormen van die visie, dat ondernemers en inwoners ook gehoord worden. En dat ook gemeenten binnen onze provincie het eens moeten worden."

Wim Bakker
Statenlid D66

"Ik kijk erg uit naar het praatje van de filosoof Ruud Veltenaar. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar hoe de externe bestuurders de omgevingsvisie willen aanpakken. We hebben veel ambtelijk contact met elkaar, maar het is altijd prettig elkaar weer eens live te ontmoeten. Dat is voor mij erg belangrijk: vandaag de contacten weer aanhalen, vooral wat betreft de regio Alkmaar en Gooi en Vechtstreek, waar ik veel voor werk."

Maaike Alles
provincie Noord-Holland

"Ik schrijf vanuit de gemeente Amsterdam mee aan de Omgevingsvisie NH2050, daarom ben ik hier. Maar ik werk ook aan de GOVI, de gemeentelijke omgevingsvisie, dus ik kom ook om daarvoor af te kijken. Het thema is actueel: we zitten in Noord-Holland op de rand van een schaalsprong. Het gaat hard met de metropoolvorming. Ik ga naar de deelsessie Verstedelijking en en ik ben benieuwd in hoeverre er hier besef over is, en naar welke ideeën mensen hebben over hoe om te gaan met deze aanwas."

Koos van Zanen
gemeente Amsterdam
Mirjam Streefkerk & Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie