Bij de ingang…

Wat verwacht u van vandaag?

Bij de ingang vragen we bezoekers van de werkcongres Omgevingsvisie NH2050 wat ze van deze dag verwachten.

“De bereikbaarheid van de kop van Noord-Holland wil ik graag onder de aandacht brengen. Den Helder heeft een grote behoefte aan goed openbaar vervoer. Zo zou de bereikbaarheid kunnen worden verbeterd met een nieuwe afslag vanaf de A7 die dan dwars door de polder loopt. Bovendien investeert de overheid de komende jaren in de marine en defensie – beiden gevestigd in Den Helder - en dat betekent dat óók hiervoor de bereikbaarheid moet worden verbeterd. Net zo goed als dat voor Texel geldt. Nu gaat al het verkeer voor Texel nog dwars door de binnenstad van Den Helder en het zou fijn zijn als straks de Noordoost-variant er komt, over het nieuwe havengebied. Dat betekent minder fijnstof en een schonere leefomgeving.”

Lolke Kuipers
Wethouder gemeente Den Helder

"Ik was laatst bij een bijeenkomst in Wormerveer waar ik het idee kreeg dat gemeenten een iets vrijere interpretatie van de Omgevingsvisie hebben dan de provincie. Vandaag hoop ik dat we overeenstemming kunnen bereiken over die interpretatie. De grootste uitdaging van de Omgevingsvisie is volgens mij dat we hem zo kunnen buigen dat er meer ruimte komt voor het sociale aspect: meer sociale woningbouw bijvoorbeeld, maar ook meer aandacht voor leefbaarheid in dorpen en kernen."

Anna de Groot
Statenlid namens de SP

"Ik ben hier omdat ik graag het netwerk wil verkennen rondom veranderingen in de omgeving. De gehele veiligheidsregio moet daarin ook een rol spelen, dat gebeurt nu te weinig. Veiligheid speelt ook in ruimtelijke ontwikkelingen een rol, wij adviseren bijvoorbeeld vaak al vanaf het begin van een bouwproces. Ik heb wel contact met ambtenaren gezocht over de nieuwe Omgevingsvisie, maar die reageren vooral verbaasd. Vandaag hoop ik te weten te komen hoever de provincie hiermee is en wat voor ons een goed moment is om aan te sluiten."

Annemieke Dorland
Brandweer Amsterdam-Amstelland

“Ik hoop dat we als gemeente Schagen inbreng hebben en dat er in de toekomst daadwerkelijk iets verandert. Ik ben van mening dat de provincie de regio wat meer moet gaan vertrouwen, want ook de regio heeft het beste voor met dit gebied en het landschap. Veel zaken vallen nu onder het belang van de provincie, maar dat mag wat mij betreft wel wat veranderen. Zo zou voor het bouwen van een klein aantal woningen – tot vijftig bijvoorbeeld – geen goedkeuring van de provincie nodig moeten zijn. Hetzelfde geldt voor een uitbreiding van bedrijventerreinen. Vandaag ben ik vooral benieuwd welke veranderingen de Omgevingsvisie brengt en of die ten goede zijn.”

Jelle Beemsterboer
Wethouder Schagen

"Ik hoop dat ik vandaag beter zicht krijg op hoe lokale bestuurders omgaan met de Omgevingsvisie. De gemeente kent de plaatselijke uitwerking van de wet als geen ander, wij als provincie moeten daar de hoofdlijnen uithalen en die bundelen in de visie. Ik hoop dus dat door vandaag de samenwerking tussen gemeenten en provincie op dit vlak versterkt wordt. Ook denk ik dat deze dag nuttig is voor gemeenten zelf: ze kunnen veel van elkaar leren."

Hein Struben
Statenlid namens D66

“Hoe kunnen we als gemeente input leveren op de Omgevingsvisie? Daar zou ik graag achter willen komen. Er komt een nieuwe raad in maart, hoe kunnen we daarop inspelen? Het is altijd goed om raadsleden van andere gemeenten tegen te komen en met elkaar te spreken. Zaken die in de ene gemeente gebeuren hebben weer invloed op andere gemeentes, dus het is goed om die contacten extra aan te halen. Als mensen in de Haarlemmermeer huizen bouwen en ze willen naar het strand, dan bekijken wij hoé ze daar moeten komen. Mobiliteit gaat over  gemeentegrenzen heen. De Omgevingsvisie gaat ook over leefbaarheid, en dat is integraal en zeker complex.”

Conny van Stralen
Fractievoorzitter, D66 Bloemendaal
Renske Jonkman & Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie