Economische transitie & energietransitie

Wordt het jazz, of toch een strak gedirigeerde symfonie?

Hoe zetten we in op een slimme economie? En wat zijn de uitdagingen in onze transitie naar minder en schoner energieverbruik? Het zijn twee thema’s die mondiaal volop besproken worden en zo ook vandaag, bij de deelsessies in Felix Meritis.

In de Zuilenzaal wonen we het eerste deel van de sessie over het energievraagstuk bij. Jan-Dirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), deelt met de zaal de resultaten van onderzoeksbureau ECN over de energievragen van de provincie. Het doel: hoe kan de energievraag in 2050 geheel met hernieuwbare energie worden ingevuld, als Noord-Hollandse bijdrage aan het omlaag brengen van het broeikaseffect?

"Nederland ligt nog ver achter met hernieuwbare energie. Er is een gedrags- en systeemverandering nodig", stelt Hoekstra. De transitie naar volledig hernieuwbare energie moet makkelijker worden gemaakt door flink te bezuinigen op energieverbruik: zo’n 20 procent. "Een belangrijke bijdrage in deze besparing is de verwachting dat in 2050 in elk geval alle particulieren elektrisch rijden", zegt Hoekstra.


Jazz en symfonie

Met voortzetting van bestaand beleid kan een groot deel van de transitie worden gerealiseerd. Vooral wind- en zonne-energie leveren in Noord-Holland al behoorlijk wat op. De invulling van het tweede deel van de transitie is sterk afhankelijk van nog moeilijk te voorspellen ontwikkelingen, zegt Hoekstra. "Maar hoe?"

Hij laat een afbeelding zien van de World Energy Council, die twee smaken formuleerde: jazz en symfonie. Bij die eerste doet iedereen maar wat en ontstaat er wat moois, bij die tweede nemen grote instituten en de overheid de leiding. "Ik vond het geinig gevonden. Want dat kantelmoment tussen centraal en decentraal, dat is ook op provinciaal niveau relevant."

Cruiseschepen

In de Teekenzaal vallen we binnen bij de paneldiscussie over de economische transitie, die al in volle gang is. Hoe zetten we in op een slimme economie? "Zo’n dillemma als cruiseschepen, hoe ga je daarmee om", vraagt iemand aan panellid Leonie van den Beuken, van de Port of Amsterdam. "Want ik hoor de burgemeester zeggen: we willen die schepen niet meer", vult de vragensteller aan. “Je moet niet alles geloven wat in het Parool staat hoor", reageert iemand.

"Gisteren kwam onze wethouder met een soortgelijke mededeling", antwoordt Van den Beuken. "Verrassend wel, want ik denk niet dat de toeristen van die schepen degenen zijn die in onze portieken kotsen, of hier alleen zijn om te blowen." De zaal reageert instemmend. "Hoe dan ook: wij vinden het interessant om te onderzoeken hoe die schepen schoner kunnen worden en hoe de bussen waarmee ze naar de stad komen schoner kunnen."

Data

“Maken jullie eigenlijk ook een connectie met andere sectoren”, vraagt Wilco Hazeleger die namens het Netherlands eScience Center deelneemt aan de paneldiscussie. Van den Beuken: "We zijn overal sensoren aan het ophangen om te kunnen meten wat de ligplaatsbezetting is, omdat we veel klachten krijgen van de binnenvaart over het gebrek aan ligplaatsen. En willen ook data gaan gebruiken om te onderzoeken of er geen lege schepen meer retour hoeven. Is dat innovatie? Ik vind het in elk geval een goede ontwikkeling."

“Het is in elk geval een efficiencyslag", reageert Hazeleger. "Ik denk dat er veel meer kennis en kunde is dan we tot nu toe gebruiken." Stijn Grove, van Dutch Data Center Association, kan zich niet helemaal vinden in die opmerking. Hij noemt Agriport en de scienceparken in de omgeving van Amsterdam.

"Bij Agriport wordt de warmte van het datacenter gebruikt voor de greenhouses, de kassen. De kostprijs van de komkommer en paprika krijg je daarmee omlaag. De uitdaging in zo’n gebied, maar ook bij andere scienceparken, is nu de groei. Iedereen wil er zitten, maar heel veel ruimte is er niet."

Eten en drinken

Is er eigenlijk wel genoeg aandacht voor de landbouw bij al deze ontwikkelingen, vraagt de gespreksleider aan Nico Verduin, van LTO Nederland. Die haalt een onderzoek naar eerste levensbehoeften onder Australische jongeren aan. "Eten en drinken stond niet in de top 10", zegt hij. Verbazing en gelach in de zaal. "Maar we moeten toch drie keer per dag eten en drinken, dus is aandacht ervoor erg belangrijk."

Vanuit het buitenland is die aandacht er volop, zegt hij. "De hele wereld komt kijken naar hoe wij het doen. Alleen in onze directe omgeving lijkt dit een blinde vlek. Terwijl we niet alleen voedsel produceren, maar ook met andere dingen bezig zijn. 42 procent van de duurzame energie in Nederland komt bij landbouwbedrijven vandaan."

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie