Werksessie 2e ronde

Zet jezelf op de kaart

Bij de werksessie ‘Metropoolregio Amsterdam (MRA) West’ lijkt het wel of er een presentielijst wordt afgeroepen. Mirjam Iding (provincie Noord-Holland) roept een voor een de gemeenten af. “IJmond? Haarlemmermeer? Zaanstad?” Her en der gaan handen de lucht in. Als je mee wil praten over de invulling van de Omgevingsvisie NH2050 moet je nu hier zijn.

Historisch overzicht

Iding legt uit: “Wat willen we terugzien in de Omgevingsvisie? We verdelen ons zo dadelijk aan vier tafels. Daar ligt een grote kaart van het gebied, we willen input voor de Omgevingsvisie op die kaart. Pak de stift en zet het erbij!”

Voor het zover is geeft Steef de Looze een historisch overzicht van de totstandkoming van de Metropoolregio Amsterdam. De agenda’s, overleggen, actielijsten, convenanten en ontwikkelingsbeelden vliegen over het scherm.

Aan tafel!

Daarna is het de beurt aan de deelnemers. Een rondje langs de tafels geeft een interessant overzicht van de gespreksonderwerpen. Aan tafel drie zegt iemand: “Ik heb nog een heleboel ruimte in de aanbieding. In de haven van Amsterdam is nu nog veel ruimte gereserveerd voor kolen en benzine. Als dat verdwijnt, komt er veel ruimte vrij voor bijvoorbeeld woningbouw.”


Bijvangst

Aan een andere tafel gaat het over natuur en milieu. “Kijk naar het bermbeheer en naar waterberging. Dat lijken kleine onderwerpen, maar ze hebben grote impact op de biodiversiteit in een gebied”, zegt iemand. Er wordt door de andere aanwezigen met aandacht geluisterd. Dat is een opvallende ‘bijvangst’ van het samen tekenen aan de kaart: je komt in contact met andere stakeholders, en hoort rechtstreeks wat er speelt. Mirjam Iding: “Nu moet je de lijntjes zetten. Nu kun je contact maken met elkaar.”

GroenLinks

Als afsluiter neemt Provinciale Statenlid Fred Kramer het woord. “Ik ben van GroenLinks, dus ik heb een gekleurde mening, dat geef ik meteen toe.” Hij gaat verder: “Het valt me op dat er aan de tafels vooral veel over woningbouw wordt gepraat. Hier en daar worden blokjes ingekleurd. Wij staan als GroenLinks op het standpunt dat woningbouw vooral in de steden zou moeten.” Kramer wijst erop dat keuzes op het gebied van woningbouw ook invloed hebben op het mobiliteitsvraagstuk. Joke Geldhof sprak in haar presentatie van deze ochtend over keuzevrijheid voor de burger op het gebied van mobiliteit. Fred Kramer onderschrijft dat niet. “We willen inzetten op fietsen en lightrail.”


Natuur en landschap

Kramer: “Ik hoorde hier en daar aan tafel ‘zet als provincie alsjeblieft niet meer rode contouren’. Maar als provincie moeten we hier en daar echt harde lijnen zetten.” Die harde lijnen worden ook van de provincie verwacht door burgers en andere stakeholders, zegt hij. “Onderschat de invloed van die partijen niet.”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie